WERKSTRESS

Peace of Mind Integrale coaching

Het is de week van de werkstress

Het lijkt erop dat werkstress een thema is geworden dat te groot voor ons is om nog te kunnen behappen. Ironisch genoeg is het exact dát; het niet meer met een situatie om kunnen gaan, wat ons stress oplevert. Zijn we in een vicieuze cirkel beland? Ik denk dat we dat kunnen voorkomen, zolang we integraal gaan kijken naar werkstress-reductie. Als we de focus alleen op het werkgebied houden, dan zijn we water naar de zee aan het dragen.

Stress van het werk

De term ‘werkstress’ impliceert al wel dat er meer soorten stress zijn, maar het is wel (iets op) het werk, waaraan we onderdoor gaan. Het klopt, er zíj́n meer soorten stressbronnen, ofwel stressoren.

Er zijn meer factoren van invloed op stress, zoals:

  • Hoe gevoelig je voor stress of prikkels bent.
  • Wat je eerdere ervaringen met en gedachten over stress zijn.
  • wat er zich afspeelt in je andere levensgebieden, bijvoorbeeld je relatie.
  • wat je verwachtingen van je werk waren.
  • wat voor soort stressreactie je ervaart. Mentaal, emotioneel of fysiek?
  • hoe makkelijk je in staat ben je sociale netwerk in te schakelen, te delen, te praten en te reflecteren met anderen.
  • hoe goed je weet te ontladen, op een manier die bij je past.
  • enzovoort.

Wat we doen tegen werkstress

Vaak wordt het geven van meer autonomie als remedie tegen werkstress aangeboden. Autonomie kan goed werken, als het gaat om het bevorderen van de intrinsieke motivatie en daarmee het werkgeluk. Het werkt verrassend vaak goed bij hoogbegaafden en creatives, maar dat is weer een ander thema.

Als het gaat om stressreductie, dan zal de positieve impact van meer autonomie minimaal zijn. Als je namelijk al te veel op je bordje hebt dan je kunt behappen, dan zit je niet altijd op meer ruimte te wachten. Als je je grenzen al niet goed aanvoelt of durft aan te houden en als je dan ook nog eens gedachten van ‘moeten blijven doorgaan’ hebt, dan dender je op een burn-out af. Ongeacht welk werk, waar je je werk doet en hoeveel vrijheid je daarbij krijgt.

Stress levensgebiedoverschrijdend (integraal) tegengaan

De grens van wat je kunt behappen, kan ook al bereikt zijn voordát je op het werk komt. Daarom is stress is niet zo eenvoudig af te bakenen tot alleen op het werk. Je hebt immers maar één leven, met diverse levensgebieden en met meerdere activiteiten. Je hebt slechts één pot energie waar je uit kunt putten en die je ook weer te vullen hebt.

Omdat stress het werkgebied van ondernemers, werkgevers, leidinggevenden, HR-managers en andere betrokkenen overschrijdt, staan zij voor een helse klus als het gaat om het tegengaan ervan. Ik schreef al eerder dat het kan helpen om je netwerk in te schakelen, te delen, te praten en te reflecteren met anderen. Ik ben hierbij graag die ander voor je.

Ben jij iemand die de schone taak van stressreductie in de organisatie voor zich heeft liggen? Of heb je zelf werkstress? Heb je behoefte om eens met een evenwichtige, energieke en ervaren integraal coach/adviseur over dit vraagstuk te sparren? Klik dan op de onderstaande button om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Bij mij ben je van harte welkom.

Ook als het gaat om thema’s zoals: het bevorderen van creativiteit (anders kijken), persoonlijk leiderschap, empathie en (neuro)diversiteit in je organisatie.