Tussentijdse evaluatie individueel coachingtraject

 

  Voornaam*:      
  Achternaam*:  
  E-mail*:              

  Startdatum coaching dd/mm/jjjj

  Wat zijn jouw doelen voor de coaching?*

  Wat heb je tot dusver aan de coaching gehad? Wat heb je geleerd?*

  Hoe kan je bereiken dat je het geleerde in stand kan houden / voortzetten?*

  In hoeverre ben je tevreden over je vorderingen tot nu toe?*
  *1=zeer ontevreden, 2=ontevreden, 3=tevreden, 4=zeer tevreden

  Zijn er extra onderwerpen / doelen tijdens de coaching toegevoegd?

  Zijn er doelen / onderwerpen die je zou willen toevoegen aan of meer zou willen belichten tijdens de sessies?

  Hoe is op een schaal van 10 je stressniveau op dit moment?*
  *1=nihil/haast geen stressgevoelens, 10=zwaar gestressed

  Hoe beoordeel je de volgende punten, tot nu toe*:
  1=onvoldoende, 2=voldoende, 3=goed, 4=heel goed

  • Bereikbaarheid coach
  • Informatie vooraf over het traject
  • Opvolging na sessies
  • Locatie
  • Gebruikte methodes / technieken
  • Opbouw traject
  • Duur van de sessies
  • Vakkennis van de coach
  • Duidelijkheid opdrachten
  • Betrokkenheid coach
  • Positieve sfeer
  • Veiligheid en vertrouwelijkheid
  • Coach stelt belang coachee voorop

  Heb je verder nog opmerkingen?